Monday, October 19, 2009

horahnah neowah

इ फौंद आउट टुडे ओने ऑफ़ माय अन्सिएंत नमस। आईटी'स होराह्नाह नेओवः। इ'म त्र्यिंग तो दिकोवर आईटी'स meaning

Sunday, October 4, 2009

माय फर्स्ट जर्नल

इ ऍम व्रितिंग थिस बेफोरे इ गो तो स्लीप तोनिघ्त बेकाउसे इ बेलिएवे ठाट थे व्होले टाइम इ थिंक इ'म रेअल्ली अवाके, इ ऍम स्लीपिंग। इफ इ कैन अचिएवे लुसिड ड्रीम स्टेट, इ विल बे अवाकेनेद फिनाल्ली। इ दो बेलिएवे माय व्होले लाइफ हस बीन लिवेद इन अ ड्रीम स्टेट एंड आईटी इस टाइम तो वाके उप एंड तोनिघ्ट्स थे निघत तो दी आईटी। इ विल दो माय सेकंड पोस्टिंग व्हेन इ ओंस अगं फाल अस्लीप एंड रिटर्न तो थिस ड्रीम वर्ल्ड ऑफ़ मिने। इ लव यू अल, एवेर्योने इन थिस ड्रीम वर्ल्ड ऑफ़ मिने, गोद अबोवे अल ओठेर्स, एंड इ अल्सो लव म्य्सेल्फ़, स्कॉट क्रेव्ले, फॉर इ ऍम बीइंग अवाकेनेद अस अ बीइंग ऑफ़ लाइट, तोनिघ्त, आईटी विल बे ग्रेट तो फिनाल्ली वाके उप एंड बे रयूनितेद विथ माय त्रुए फॅमिली व्हो इ लव विथ अल माय सोल.